Bakgrund

 

Tjänster

 

Varför anlita Carl T?

 

Prisjämförelse

 

Länkar

 

 

 

Varför anlita Carl T?

 

BRANSCHBILD

Ekonomisk förvaltning är en bred bransch med många aktörer med olika inriktning och kompetens, alltifrån redovisningsbyråer, advokatbyråer, banker till konsultfirmor och byggprojektföretag.

 

De olika karaktäererna på företagen gör att prisbilden kan variera kraftigt, och som mindre aktör kan det vara svårt att veta var man ska vända sig. Som tur är finns det större medlemsförbund där även en liten bostadsrättsförening får ut samma nytta som en större genom att varje medlem får en röst att nyttja som den vill och alla medlemmar får samma förmåner för sin årsavgift.

 

Men, utöver alla de förmåner ett medlemsskap i en sådan organisation kan medföra står man kvar med alla sina löpande åtaganden, liksom behov av personlig kontakt och stöd vid större eller mindre frågor. Allt som oftast är de frågor en mindre bostadsförening står inför inte av större komplexitet och kräver således inte alltid den djuplodande kunskap och erfarenhet som exempelvis en advokatbyrå eller byggprojektföretag kan tillhandahålla.

 

PROBLEMET

Det mesta går att lösa med sunt förnuft, dialog, engagemang och god planering. Men detta till trots kan det ofta uppstå brist på en väldigt elementär sak - TID.

 

Styrelsen i många mindre bostadsrättsföreningar utgörs ofta av människor som har jobb och fritid som inte alltid lämnar utrymme för det engagemang och tid som ett styrelseansvar kräver. Dock är föreningens ekonomi ständigt levande och måste styras upp, samt den eller de fastigheter som bostadsföreningen äger fortfarande ständigt i behov av underhåll och tillsyn.

 

TJÄNSTEMODELL

Carl T:s modell för löpande konsult och löpande redovisningstjänster består av att Ni som kund slipper alla löpande åtaganden och får istället färdiga beslutsunderlag till era styrelsemöten. Dessa styrelserapporter består huvudsakligen av ekonomiska data om er förening, men kan också innehålla förbrukningsdata, projektkalkyler, kostnadsuppskattningar, avstämningar och nyckeltal. Som kund väljer Ni själva vilken nivå och vilken frekvens rapporterna ska ha, och er förvaltning prissätts därefter. På så sätt slipper ni ödsla fritid på bostadsrättsföreningens göromål, och kan koncentrera ert åtagande till just styrelsemöten.

 

För frågor eller offertförfrågan är ni välkomna att höra av er till info@carlt.se.

 

 

Carl T Konsult & Redovisning © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.carlt.se